Contacts: Анета Караиванова, Тодор Гюров

Тази конференция е форум на специалистите в областта на високопроизводителните пресмятания и приложения в България. Освен резултатите от двегодишната работа по проектa „Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC JU”, финансиран от програма Хоризонт2020 и съфинансиран от МОН - България, на конференцията ще бъдат представени нови значими резултати на българските изследователи с използването на високопроизводителна инфраструктура и иновативни приложения в полза на обществото. Предвиждат се задълбочени дискусии както в областта на високопроизводителните пресмятания, така и обсъждане на сътрудничество с други сродни инициативи.

Докладите ще бъдат на български език!

Конференцията ще бъде хибридна! На регистрираните за онлайн присъствие ще бъде пратено писмо с информация за събитието.