Приложения на метода на крайните елементи в областта на медицината и стоматологията

18 Mar 2023, 11:00
30m

Speaker

проф. Р. Янков

Presentation Materials

There are no materials yet.