На 18 март 2023 година от 10:00 часа ще се проведе обучение, което разглежда основни понятия, техники и изисквания в областта на изследвания покриващи областите на микро-КT, крайни елементи и наноиндентация.

Семинарът е насочен към докторанти и пост докторанти - лекари по дентална медицина.

Starts
Ends
Europe/Sofia
Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ
ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, София, България
Go to map
Registration
Registration for this event is currently open.
10 / 50