Ежегодният обучителен курс за докторанти и млади научни работници в областта на високопроизводителните пресмятания ще се проведе присъствено на 29 март 2024 година в ИИКТ-БАН (зала 105 на бл. 25А). Тази година курсът е свързан с новия суперкомпютър ХЕМУС. 

Суперкомпютърът ХЕМУС има пикова (теоретична) производителност от над 3 PetaFlops, 148 броя сървъри (разпределени в две подсистеми) и неблокираща InfiniBand свързаност. Подсистемата с универсални многоядрени процесори се състои от 128 двупроцесорни сървъри HPE ProLiant XL220n Gen10 Plus с директно течно охлаждане на процесорите. Подсистемата с универсални многоядрени процесори и графични ускорители се състои от 20 броя двупроцесорни сървъри HPE ProLiant XL675d с директно течно охлаждане на процесорите и графичните ускорители.
В ноемврийската класация Top500 на суперкомпютрите е включен под номер 360, с реално постигната производителност на стандартния тест High Performance Linpack (HPL) от 2,53 PetaFlops.

Starts
Ends
Europe/Sofia
ИИКТ-БАН
блок 25А, зала 105
ИИКТ-БАН, бл. 25А, зала 105
Go to map
Registration
Registration for this event is currently open.
16 / 40