Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Анализ на устойчивостта на модел на биореактор за разграждане на смес от фенол и крезол

1 Dec 2021, 09:25
15m

Speaker

докладчик: Н. Димитрова

Description

Н. Димитрова, М. Борисов, П. Златева, Анализ на устойчивостта на модел на биореактор за разграждане на смес от фенол и крезол

N. Dimitrova, M. Borisov, P. Zlateva, Stability analysis of a bioreactor model for phenol and cresol mixture degradation

Presentation Materials