Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Приложения на неравенства на Харди за сингулярни параболични уравнения

1 Dec 2021, 14:00
15m

Speaker

докладчик: Ц. Рангелов

Description

Ц. Рангелов, Н. Кутев, Приложения на неравенства на Харди за сингулярни параболични уравнения

T. Rangelov, N. Kutev, Applications of Hardy inequalities to singular parabolic problems

Presentation Materials